top of page

Esdeveniments

Activitats
Morràpita

2023

Inici IV Lliga catalana de Morra

divendres 24 novembre 

XVII Campionat de Morra de Nadal 

dissabte 16 desembre

VI Campionat de Morra del dau Barcelona

dissabte i diumenge 18-19novembre

VI Campionat d'Orígens

dissabte 14 octubre

1er Xalera a la Sènia

dissabte 23 setembre

IV Campionat infantil d'Orígens

dissabte 14 octubre

XIX Murramundu a Serdenya

16 i 17 setembre

XVII Campionat del Barri

dissabte 9 setembre

40 anys Campionats Festes Majors

26 i 27 juliol

1er Jamorrero
a Monroyo

dissabte 13 agost

XIX campionat del Carme

8 i 9 juliol

V campionat dels Valencians a Coratxà

dissabte 1 juliol

Campionat Morra Diabmonis 20 aniversari

dissabte 1 abril

IV Campionat Infantil

dissabte 3 juny

Activitats Morràpita

2023

bottom of page