Esdeveniments

Campionat Infantil i Juvenil

2021

dissabte 12 juny

Campionat Festes Majors

2021

dimecres 28 juliol

Campionat

del

Carme 2021

dissabte i diumenge 10-11 juliol

Campionat Orígens

2021

dissabte 9 octubre

Campionat Nadal 2021

dissabte 18 desembre

2a Lliga

catalana

2021-2022

dissabte 28 desembre